No Limits - ללא גבולות

ללא גבולות זהו סגנון האקסטרים אשר אנו שמחים לפתוח לכם לראשונה בענף הצלילה החופשית בישראל.
הרעיון לסגנון האקסטרים בארץ הגיע הודות לניסיון והידע הרב אשר רכש שגיא במהלך 2019 כאשר עבד בצמוד לאגדה האיטלקית Andrea Zuccari שלצידה היה שותף לצלילות של עד 130 מטר עם מיטב הצוללים החופשיים בעולם.

שנת 2021 היא שנתה הראשונה של המזחלת בישראל ואתם מוזמנים להתנסות בצלילה בעזרתה.
האימון במזחלת יכול לתרום רבות לצולל אשר רוצה לעבוד על השוואת הלחצים שלו תוך כדי ביטול מוחלט של ההיבט הפיזי בתוך הצלילה.
פרט לזה המזחלת היא ממכרת ואטרקציה ייחודית לבית הספר שלנו.
הצלילה בעזרת המזחלת היא הדרך לחזק מודעות ויכולת השוואת לחצים גבוהה.

האימונים עם המזחלת מתאימים  לצוללים מוסמכים.